Etický kódex

Eticky kódex člena a nominanta politického hnutia NOVA pre výkon verejnej funkcie, ktorý bol prijatý Republikovou radou NOVA dna 28.9.2013 nájdete tu:

ETICKÝ KÓDEX