Juraj Miškov, predseda frakcie


narodený: 15. apríl 1973
vzdelanie: 1991 – 1994 Filozofická fakulta UK, Bratislava,
  1996 – 2001 Fakulta manažmentu UK, Bratislava PhDr
zamestnanie: 1991 redaktor-elév, Slovenský rozhlas
  1991 redaktor, Denník Smena
  1992 – 1993 konateľ, Randolph, Young & Moore, Bratislava
  1993 – 1999 konateľ Burian, Miškov & Partners, Bratislava
  2000 – 2009 konateľ, generálny riaditeľ MUW Saatchi & Saatchi, Bratislava
  2010 – 2012 Minister hospodárstva SR
  2010 poslanec NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti (člen)
Stála delegácia NR SR v Medziparlamentnej únii (Člen)
jazyky: nemecký, anglický