Liberálna frakcia

Liberálna frakcia združuje členov a sympatizantov hnutia Nová väčšina – Dohoda, ktorých pôsobenie stojí na pevných hodnotách liberalizmu:

 

1. slobodná vôľa jednotlivca spojená ruka v ruke s jeho osobnou zodpovednosťou,

2. neodňateľné právo každého človeka na jeho vlastný život, slobodu a hľadanie vlastnej cesty za osobným šťastím,

3. vláda práva a fungujúci štát, ktorý riadne plní svoje základné funkcie, no čo najmenej sa mieša do osobného života občanov,

4. ekonomická sloboda, charakterizovaná čo najnižšou mierou zdaňovania, prerozdeľovania a štátnej regulácie,

5. tolerancia názorov a rôznorodých osobných preferencií jednotlivcov.