Nová morálka

[ Nová politika | Nová ekonomika | Nové verejné služby | Nová morálka ]

Chceme, aby na Slovensku mali navrch slušní a poctiví ľudia. Budeme podporovať takých ľudí, ktorých čestnosť, pracovitosť, férovosť a súcit môžu nám všetkým slúžiť za vzor.

Šancu musia dostať ľudia, za ktorými stojí pekný, úspešný a čestný príbeh. Či už sú to zamestnanci, drobní živnostníci, farmári, slušní podnikatelia, lekári alebo učitelia. O takýchto ľudí sa chceme oprieť. Štát má chrániť slušných ľudí proti arogancii silných a bezohľadných.