Nové verejné služby

[ Nová politika | Nová ekonomika | Nové verejné služby | Nová morálka ]

Budúcnosť Slovenska závisí od vzdelania našich detí. Učiteľské povolanie musí byť dostatočne ohodnotené a atraktívne pre najlepších. Preto chceme v priebehu štyroch rokov platy učiteľov zvýšiť o 50 percent oproti ich dnešnej úrovni. Chceme tiež zbaviť učiteľov nezmyselnej byrokracie a obmedzení, aby mohli svoju energiu venovať zlepšovaniu vzdelávania našich detí.

Chceme vytvoriť dôstojné prostredie pre ľudí, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť. V 21. storočí by sme sa nemali pozerať v nemocniciach na plesnivé steny. Preto chceme, aby boli v priebehu štyroch rokov štátne nemocnice moderné a zrekonštruované.

Slovenské zdravotníctvo zaostáva v oblasti efektivity služieb aj spokojnosti pacientov. Stanovíme nové ciele, motiváciu, financovanie aj hodnotenie zdravotníctva tak, aby bolo orientované na výsledky liečby, komfort a spokojnosť pacienta.

V zdravotníctve podporujeme:

  • Urýchlenú modernizáciu nemocníc
  • Zavedenie inštitútu rodinného lekára
  • Legislatívne ukotvenie a skvalitnenie opatery bezvládnych
  • Zavedenie novej zdravotnej poistky

Čítať ďalej >> (PDF)