Náš tím

Daniel Lipšic, predseda
Daniel Lipšic

Daniel Lipšic

narodený: 8. júl 1973
vzdelanie: 1991 – 1996 Právnická fakulta UK, Bratislava, JUDr.
1994 University of Minnesota Law School, Minneapolis, USA (študijný pobyt) Georgetown University Law Center, Washington, D.C., USA (študijný pobyt)
1997 Právnická fakulta UK, Bratislava, PhD.
1998 – 2000 Harvard Law School, Cambridge, USA, LL.M.
zamestnanie: 1996 – 1997 riaditeľ projektu konkurzného práva v Poradenskom stredisku pre slovenské podniky a banky
1997 – 1998 Vojenská obvodná prokuratúra v Prešove
1998 advokát v Advokátskej kancelárii Valko & Partners
1998 – 2002 vedúci úradu Ministerstva spravodlivosti SR
2002 advokát v Advokátskej kancelárii Valko & Partners
2002 – 2006 minister spravodlivosti Slovenskej republiky a podpredseda vlády SR
2006 – 2010 poslanec NR SR Ústavnoprávny výbor NR SR (člen) Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ (člen)
2010 – 2012 minister vnútra Slovenskej republiky
2012 poslanec NR SR (KDH, nezávislý) Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť (člen)
členstvo: 1991 – 1995 predseda Občiansko-demokratickej mládeže (ODM)
1997 – 1998 člen Rady expertov Inštitútu konkurzného práva
2000 – 2012 Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), podpredseda
rodinný stav: ženatý, 2 deti
jazyky: anglický, nemecký, ruský

Jana Žitňanská, podpredsedníčka
Jana Žitňanská

Jana Žitňanská

narodená: 14. máj 1974
vzdelanie: 1992 – 1995 Filozofická fakulta UK, Bratislava, Mgr.
1995 – 1996 Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ) Paríž, Francúzsko
zamestnanie: 1993 – 1995 redaktorka vysielania do zahraničia Slovenského rozhlasu
1995 redaktorka a moderátorka televízie VTV
1995 – 1996 redaktorka rádia Radio France – France Inter, France Culture – redaktorka televízie France 3, Marseilles, Francúzsko
1996 – 1998 redaktorka a moderátorka spravodajstva TV Markíza
1998 redaktorka a moderátorka spravodajstva rádia Twist
1998 – 2000 redaktorka a moderátorka spravodajstva STV
2001 – 2007 členka Rady pre vysielanie a retransmisiu SR na návrh
2007 – 2009 vedúca redaktorka zahraničného spravodajstva TV Markíza
2009 – 2010 podpredsedníčka KDH
2010 – 2012 poslankyňa NR SR a podpredsedníčka KDH
2012 – nezávislá poslankyňa NR SR Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež a šport (členka)
jazyky: francúzsky, anglický

Gábor Grendel, podpredseda
Gábor Grendel

Gábor Grendel

narodený: 15. júl 1980
vzdelanie: 1998 – 2002 Filozofická fakulta UK, Bratislava, Mgr.
zamestnanie: 1997 – 2001 Redaktor spravodajstva Új Szó
2001 – 2003 Redaktor spravodajstva rádia Twist
2003 – 2006 Moderátor a redaktor TV TA3
2006 – 2010 Moderátor a redaktor TV Markíza
2010 – 2012 Riaditeľ Komunikačného odboru Kancelárie ministra vnútra
2012 - Asistent poslanca NR SR
jazyky: maďarský, anglický

Jozef Kollár, podpredseda
Jozef Kollár

narodený: 6. august 1961
vzdelanie: 1979 – 1983 Vysoká škola ekonomická, Bratislava, inžinier
1985 – 1990 Ekonomický ústav SAV, Bratislava, vedecká ašpirantúra, PhD
1993 postgraduálne štúdium bankovníctva na Graduate School of Banking,
University of Wisconsin, Madison, USA
1994 – 1995 postgraduálne štúdium bankovníctva na Graduate School of Banking;
Oklahoma City University, Oklahoma, USA
1996 Association for Overseas Technical Scholarship, Yokohama, Japonsko –
manažment pre stredo – a východoeurópske krajiny; mesačný študijný pobyt
zamestnanie: 1983 – 1990 vedecký pracovník – makroekonomické a strategické plánovanie,
Ekonomický ústav SAV
1990 – 1991 vedúci oddelenia národohospodárskych a devízových analýz, Štátna banka
Československá, Hlavný ústav pre SR
1991 – 2006 ĽUDOVÁ BANKA -VOLKSBANK AG
člen predstavenstva (do 1997)
podpredseda predstavenstva (do 2000)
predseda predstavenstva (do 2006)
2008 -2010 JK Advisory, s.r.o, Bratislava, vlastník
2010 poslanec NR SR,
Výbor NR SR pre financie a rozpočet (podpredseda)
Výbor NR SR pre európske záležitosti (člen)
Stála delegácia NR SR v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Vedúci)
jazyky: anglický jazyk – aktívne
nemecký jazyk – aktívne
ruský jazyk – pasívne

Daniel Krajcer, podpredseda
Daniel Krajcer

narodený: 19.september 1969
vzdelanie: 1991 – 1993 Univerzita Komenského, Bratislava: knihoveda, informatika a anglický jazyk
2003 – 2009 Právnická fakulta UK, Bratislava
zamestnanie: 1994 – 1996 redaktor, moderátor Slovenský rozhlas
1996 – 2006 redaktor, moderátor TV Markíza
2006 – 2010 člen top manažmentu, moderátor TV JOJ
2010 -2012 Minister kultúry SR
2012 poslanec NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá (člen)
jazyky: anglický jazyk – aktívne
nemecký jazyk – pasívne
ruský jazyk – pasívne

Marcel Klimek, podpredseda
Marcel Klimek

narodený: 17. apríl 1973
vzdelanie: 1991 – 1996 Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Ing.
zamestnanie: 1997 – 2007 UniCreditBank Slovakia a.s. (predtým HVB Bank Slovakia a.s., Bank Austria Creditanstalt Slovakia a.s.) Prokurista banky, Riaditeľ oddelenia úverové riziká a iné
2008 – 2010 Immocap Group a.s. – generálny riaditeľ
2010 – 2012 Ministerstvo vnútra SR – vedúci služobného úradu
2012 - Ekonomické poradenstvo
rodinný stav: ženatý, 2 deti
jazyky: anglický, nemecký, ruský

Poslanci NR SR

Daniel Lipšic
Daniel Lipšic

narodený: 8. júl 1973
vzdelanie: 1991 – 1996 Právnická fakulta UK, Bratislava, JUDr.
1994 University of Minnesota Law School, Minneapolis, USA (študijný pobyt) Georgetown University Law Center, Washington, D.C., USA (študijný pobyt)
1997 Právnická fakulta UK, Bratislava, PhD.
1998 – 2000 Harvard Law School, Cambridge, USA, LL.M.
zamestnanie: 1996 – 1997 riaditeľ projektu konkurzného práva v Poradenskom stredisku pre slovenské podniky a banky
1997 – 1998 Vojenská obvodná prokuratúra v Prešove
1998 advokát v Advokátskej kancelárii Valko & Partners
1998 – 2002 vedúci úradu Ministerstva spravodlivosti SR
2002 advokát v Advokátskej kancelárii Valko & Partners
2002 – 2006 minister spravodlivosti Slovenskej republiky a podpredseda vlády SR
2006 – 2010 poslanec NR SR Ústavnoprávny výbor NR SR (člen) Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ (člen)
2010 – 2012 minister vnútra Slovenskej republiky
2012 poslanec NR SR (KDH, nezávislý) Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť (člen)
členstvo: 1991 – 1995 predseda Občiansko-demokratickej mládeže (ODM)
1997 – 1998 člen Rady expertov Inštitútu konkurzného práva
2000 – 2012 Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), podpredseda
rodinný stav: ženatý, 2 deti
jazyky: anglický, nemecký, ruský

Daniel Krajcer
Daniel Krajcer

narodený: 19.september 1969
vzdelanie: 1991 – 1993 Univerzita Komenského, Bratislava: knihoveda, informatika a anglický jazyk
2003 – 2009 Právnická fakulta UK, Bratislava
zamestnanie: 1994 – 1996 redaktor, moderátor Slovenský rozhlas
1996 – 2006 redaktor, moderátor TV Markíza
2006 – 2010 člen top manažmentu, moderátor TV JOJ
2010 -2012 Minister kultúry SR
2012 poslanec NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá (člen)
jazyky: anglický jazyk – aktívne
nemecký jazyk – pasívne
ruský jazyk – pasívne

Jana Žitňanská
Jana Žitňanská

narodená: 14. máj 1974
vzdelanie: 1992 – 1995 Filozofická fakulta UK, Bratislava, Mgr.
1995 – 1996 Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ) Paríž, Francúzsko
zamestnanie: 1993 – 1995 redaktorka vysielania do zahraničia Slovenského rozhlasu
1995 redaktorka a moderátorka televízie VTV
1995 – 1996 redaktorka rádia Radio France – France Inter, France Culture – redaktorka televízie France 3, Marseilles, Francúzsko
1996 – 1998 redaktorka a moderátorka spravodajstva TV Markíza
1998 redaktorka a moderátorka spravodajstva rádia Twist
1998 – 2000 redaktorka a moderátorka spravodajstva STV
2001 – 2007 členka Rady pre vysielanie a retransmisiu SR na návrh
2007 – 2009 vedúca redaktorka zahraničného spravodajstva TV Markíza
2009 – 2010 podpredsedníčka KDH
2010 – 2012 poslankyňa NR SR a podpredsedníčka KDH
2012 – nezávislá poslankyňa NR SR Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež a šport (členka)
jazyky: francúzsky, anglický

Jozef Kollár
Jozef Kollár

narodený: 6. august 1961
vzdelanie: 1979 – 1983 Vysoká škola ekonomická, Bratislava, inžinier
1985 – 1990 Ekonomický ústav SAV, Bratislava, vedecká ašpirantúra, PhD
1993 postgraduálne štúdium bankovníctva na Graduate School of Banking,
University of Wisconsin, Madison, USA
1994 – 1995 postgraduálne štúdium bankovníctva na Graduate School of Banking;
Oklahoma City University, Oklahoma, USA
1996 Association for Overseas Technical Scholarship, Yokohama, Japonsko –
manažment pre stredo – a východoeurópske krajiny; mesačný študijný pobyt
zamestnanie: 1983 – 1990 vedecký pracovník – makroekonomické a strategické plánovanie,
Ekonomický ústav SAV
1990 – 1991 vedúci oddelenia národohospodárskych a devízových analýz, Štátna banka
Československá, Hlavný ústav pre SR
1991 – 2006 ĽUDOVÁ BANKA -VOLKSBANK AG
člen predstavenstva (do 1997)
podpredseda predstavenstva (do 2000)
predseda predstavenstva (do 2006)
2008 -2010 JK Advisory, s.r.o, Bratislava, vlastník
2010 poslanec NR SR,
Výbor NR SR pre financie a rozpočet (podpredseda)
Výbor NR SR pre európske záležitosti (člen)
Stála delegácia NR SR v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Vedúci)
jazyky: anglický jazyk – aktívne
nemecký jazyk – aktívne
ruský jazyk – pasívne

Juraj Droba

narodený: 25. máj 1971
vzdelanie: 1989 – 1996 Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava
1997 – 2000 MBA, program FMUK a University of Pittsburgh
2000 – 2002 Graduate School of Political Managment, George Washington University, USA
International Business Diplomacy, Georgetown University, USA
zamestnanie: 1997 – 2000 managing partner a spolumajiteľ Omnipublic s.r.o.
2001 APCO Worldwide, Washington D.C., USA
Ketchum Public Relations, Washington D.C, USA
2002 – 2008 člen top manažmentu a riaditeľ divízie vonkajších vzťahov, T-Mobile Slovensko
2008 -2010 konzultant pre komunikáciu a public affairs vo vlastnej firme Droba & Partners s.r.o.
a spolumajiteľ slovenskej značky Double Cross Vodka
2010 poslanec NR SR
podpredseda Zahraničného výboru NR SR
člen stálej delegácie NR SR v NATO (vedúci slovenskej delegácie od 2010 do 2012)
predseda parlamentnej skupiny priateľstva s BENELUXom
jazyky: anglický, ruský, holandský, nemecký a hovorovo španielsky

Juraj Miškov
Juraj Miškov

narodený: 15. apríl 1973
vzdelanie: 1991 – 1994 Filozofická fakulta UK, Bratislava,
1996 – 2001 Fakulta manažmentu UK, Bratislava PhDr
zamestnanie: 1991 redaktor-elév, Slovenský rozhlas
1991 redaktor, Denník Smena
1992 – 1993 konateľ, Randolph, Young & Moore, Bratislava
1993 – 1999 konateľ Burian, Miškov & Partners, Bratislava
2000 – 2009 konateľ, generálny riaditeľ MUW Saatchi & Saatchi, Bratislava
2010 – 2012 Minister hospodárstva SR
2010 poslanec NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti (člen)
Stála delegácia NR SR v Medziparlamentnej únii (Člen)
jazyky: nemecký, anglický

Martin Chren
Martin Chren

narodený: 17. marca 1981
vzdelanie: 1999 – 2004 Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Ing.
2004 – 2005 Bratislavská vysoká škola práva, mimoriadne štúdium práva
2005 International Visitors Leadership Program, USA – študijný pobyt
2003 Mackinac Centre for Public Policy, Midland, Michigan, USA – študijný pobyt
2003 Political Economy Research Centre, Bozeman, Montana, USA – študijný pobyt
2003 Atlas Economic Research Foundation, Washington DC, USA – študijný pobyt
zamestnanie: 2003 – 2004 člen tímu na prípravu dôchodkovej reformy, MPSVaR SR, výskumný asistent
hlavného poradcu Svetovej banky pre zavedenie starobného dôchodkového
sporenia
2004 – 2006 editor Slovak A.M. a Slovak Weekly, agentúra SITA
2007 majiteľ, Policy Advisory, s. r. o., konzultačná a investičná spoločnosť
1999 -2010 riaditeľ, Nadácia F. A. Hayeka Bratislava, liberálny nezávislý think-tank
2010 – 2011 štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
2011 poslanec NR SR, Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj (člen)
členstvo: 2006 – 2010 člen, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Brusel, Belgicko
2004 Research Fellow, Adriatic Institute for Public Policy, Záhreb, Chorvátsko
jazyky: anglický, nemeckýEkonomika

Róbert Žitňanský
Róbert Žitňanský

narodený: 9. október 1976
vzdelanie: 1996 – 1997 Filmová a televízna fakulta VŠMÚ, Bratislava
2003 – 2006 Filozofická fakulta UKF Nitra, UCM Trnava, Bc.
2005 Department of State of the United States, USA (študijný pobyt)
2006 – 2008 Univerzita Komenského v Bratislave, Mgr.
zamestnanie: 1995 – 1996 Reportér týždenníka Trend
1996 – 1997 Redaktor denníka SME
1997 – 1998 Korešpondent rádia Slobodná Európa
1998 – 1999 Poradca podpredsedu vlády SR pre ekonomiku
1999 – 2004 Redaktor týždenníka Domino fórum
2004 – 2009 Zástupca šéfredaktora v časopise .týždeň
2004 – 2012 Moderátor publicistiky v televízii TA3 ekonomická diskusná relácia Analýzy a trendy
2009 – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
2010 – 2012 Projektový manažér
jazyky: anglický

Martin Barto
Martin Barto

vzdelanie: 1977 – 1982 ChTF STU v Bratislave, Ing.
1983 – 1989 ChTF STU v Bratislave, CSc.
zamestnanie: 1983 – 1993 Výskumný pracovník, STU v Bratislave
1993 – 1995 Zástupca riaditeľa analytického odboru, SIS
1995 – 1999 Makroekonomický analytik a neskôr vedúci ekonomického výskumu, ING Barings
1999 – 2001 Generálny riaditeľ Divízie stratégie, Slovenská sporiteľňa
2001 – 2004 Riaditeľ Úseku analýzy trhov a ombudsman, člen senior manažmentu, Slovenská sporiteľňa
2004 – 2005 Člen Bankovej rady NBS
2005 – 2010 Viceguvernér NBS
2010 - Člen predstavenstva a riaditeľ Sekcie ekonomiky, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
jazyky: anglický, ruský, španielsky

Juraj Miškov
Juraj Miškov

narodený: 15. apríl 1973
vzdelanie: 1991 – 1994 Filozofická fakulta UK, Bratislava,
1996 – 2001 Fakulta manažmentu UK, Bratislava PhDr
zamestnanie: 1991 redaktor-elév, Slovenský rozhlas
1991 redaktor, Denník Smena
1992 – 1993 konateľ, Randolph, Young & Moore, Bratislava
1993 – 1999 konateľ Burian, Miškov & Partners, Bratislava
2000 – 2009 konateľ, generálny riaditeľ MUW Saatchi & Saatchi, Bratislava
2010 – 2012 Minister hospodárstva SR
2010 poslanec NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti (člen)
Stála delegácia NR SR v Medziparlamentnej únii (Člen)
jazyky: nemecký, anglický

Marcel Klimek
Marcel Klimek

narodený: 17. apríl 1973
vzdelanie: 1991 – 1996 Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Ing.
zamestnanie: 1997 – 2007 UniCreditBank Slovakia a.s. (predtým HVB Bank Slovakia a.s., Bank Austria Creditanstalt Slovakia a.s.) Prokurista banky, Riaditeľ oddelenia úverové riziká a iné
2008 – 2010 Immocap Group a.s. – generálny riaditeľ
2010 – 2012 Ministerstvo vnútra SR – vedúci služobného úradu
2012 - Ekonomické poradenstvo
rodinný stav: ženatý, 2 deti
jazyky: anglický, nemecký, ruský

Martin Chren
Martin Chren

narodený: 17. marca 1981
vzdelanie: 1999 – 2004 Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Ing.
2004 – 2005 Bratislavská vysoká škola práva, mimoriadne štúdium práva
2005 International Visitors Leadership Program, USA – študijný pobyt
2003 Mackinac Centre for Public Policy, Midland, Michigan, USA – študijný pobyt
2003 Political Economy Research Centre, Bozeman, Montana, USA – študijný pobyt
2003 Atlas Economic Research Foundation, Washington DC, USA – študijný pobyt
zamestnanie: 2003 – 2004 člen tímu na prípravu dôchodkovej reformy, MPSVaR SR, výskumný asistent
hlavného poradcu Svetovej banky pre zavedenie starobného dôchodkového
sporenia
2004 – 2006 editor Slovak A.M. a Slovak Weekly, agentúra SITA
2007 majiteľ, Policy Advisory, s. r. o., konzultačná a investičná spoločnosť
1999 -2010 riaditeľ, Nadácia F. A. Hayeka Bratislava, liberálny nezávislý think-tank
2010 – 2011 štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
2011 poslanec NR SR, Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj (člen)
členstvo: 2006 – 2010 člen, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Brusel, Belgicko
2004 Research Fellow, Adriatic Institute for Public Policy, Záhreb, Chorvátsko
jazyky: anglický, nemecký

Školstvo

Katarína Kalašová
Katarína Kalašová

vzdelanie: 1980 – 1985 SVŠT SjF Bratislava, Ing.
1986 – 1989 Doplnkové ped. štúdium, SVŠT Bratislava
zamestnanie: 1988 – 1990 SOUs Bratislava – učiteľka odborných predmetov
1990 – 1998 SOUs Bratislava – zástupca riaditeľa
1998 – 2003 MŠ SR, koordinátor projektu Infovek
2003 – 2005 MDPT SR, vedúca oddelenia spolupráce a koordinácie projektov
2005 – 2007 MDPT SR, riaditeľka Odboru projektového manažmentu
2007 – 2010 MF SR, riaditeľka Odboru implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti
2010 – 2012 ŠPÚ, riaditeľka
2012 – Asociacia projektu Infovek, neziskové združenie, koordinátorka a viceprezident
projekty: 1998 - Projekt Infovek – viceprezident Asociácie projektu Infovek
2003 – 2005 Pilotný projekt certifikovania digitálnej gramotnosti programom ECDL na MDPT SR a ÚŠS – hlavný koordinátor
2005 – 2008 Národný projekt certifikovania digitálnej gramotnosti programom ECDL vo verejnej správe – národný koordinátor
2005 – 2007 Digitálne štúrovstvo na školách
2006 Projekt štandardov vzdelávania pre všeobecné odbory št. služby – člen riešiteľského tímu
Spolupráca na projekte MINERVA – oblasť vzdelávanie a informatizácia
rodinný stav: vydatá, 3 deti
jazyky: anglický, ruský

Jana Žitňanská
Jana Žitňanská

narodená: 14. máj 1974
vzdelanie: 1992 – 1995 Filozofická fakulta UK, Bratislava, Mgr.
1995 – 1996 Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ) Paríž, Francúzsko
zamestnanie: 1993 – 1995 redaktorka vysielania do zahraničia Slovenského rozhlasu
1995 redaktorka a moderátorka televízie VTV
1995 – 1996 redaktorka rádia Radio France – France Inter, France Culture – redaktorka televízie France 3, Marseilles, Francúzsko
1996 – 1998 redaktorka a moderátorka spravodajstva TV Markíza
1998 redaktorka a moderátorka spravodajstva rádia Twist
1998 – 2000 redaktorka a moderátorka spravodajstva STV
2001 – 2007 členka Rady pre vysielanie a retransmisiu SR na návrh
2007 – 2009 vedúca redaktorka zahraničného spravodajstva TV Markíza
2009 – 2010 podpredsedníčka KDH
2010 – 2012 poslankyňa NR SR a podpredsedníčka KDH
2012 – nezávislá poslankyňa NR SR Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež a šport (členka)
jazyky: francúzsky, anglický

Zdravotníctvo

Tibor Hlavatý
Tibor Hlavatý

narodený: 21. november 1973
vzdelanie: 1993 – 1998 študentské stáže na Univerzitách v Uppsale, Frankfurte nad Mohanom a Dar-es Salaame
1998 Fakulta manažmentu UK, Bratislava, Mgr.
1998 Ústav Patológie Lekárskej fakulty Univerzity v Maastrichte, Holandsko
1999 Lekárska fakulta UK, Bratislava, MUDr.
2004 Lekárska fakulta UK, Bratislava, PhD.
2003 – 2004 Gastroenterologická klinika, Univerzitná nemocnica Gasthuisberg, Leuven, Belgicko
2011 Lekárska fakulta UK, Bratislava, doc.
zamestnanie: 1999 – 2005 Lekárska fakulta UK, Bratislava
2005 – 2007 Vedúci lekár oddelenia funkčnej diagnostiky, Klinikum Plau am See, Nemecko
2007 – 2010 Lekárska fakulta UK, V. Internej kliniky LFUK a FNsP BA – Ružinov, gastroenterológ, endoskopista, vedúci Centra pre nešpecifické črevné zápalové ochorenia
2010 – 2011 Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej Republiky, Generálny riaditeľ sekcie zdravia
2011 – Lekárska fakulta UK, V. Internej kliniky LFUK a UNB – Ružinov, gastroenterológ, endoskopista, vedúci Centra pre nešpecifické črevné zápalové ochorenia, docent
rodinný stav: ženatý, 3 deti
jazyky: anglický, nemecký, ruský, holandský, poľský

Sociálna oblasť

Anna Šmehilová
Anna Šmehilová

narodená: 1979
vzdelanie: 1997 – 1998 Filozofická fakulta UKF, Nitra
1998 – 2004 Fakulta sociálnych vied UKF, Nitra, PhDr.
2004 – 2009 Fakulta sociálnych vied UKF, Nitra, PhD.
zamestnanie: 2001 – 2003 Referentka pre sociálne veci a voľnočasové aktivity, EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského
2003 – Riaditeľka Strediska sociálnych služieb, EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského
2003 – 2008 Asistentka – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre
2008 - Odborná asistentka – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre
jazyky: anglický, slovenský posunkový jazyk, medzinárodný posunkový systém

Médiá

Gábor Grendel
Gábor Grendel

narodený: 15. júl 1980
vzdelanie: 1998 – 2002 Filozofická fakulta UK, Bratislava, Mgr.
zamestnanie: 1997 – 2001 Redaktor spravodajstva Új Szó
2001 – 2003 Redaktor spravodajstva rádia Twist
2003 – 2006 Moderátor a redaktor TV TA3
2006 – 2010 Moderátor a redaktor TV Markíza
2010 – 2012 Riaditeľ Komunikačného odboru Kancelárie ministra vnútra
2012 - Asistent poslanca NR SR
jazyky: maďarský, anglický

Zahraničná politika

Juraj Droba

narodený: 25. máj 1971
vzdelanie: 1989 – 1996 Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava
1997 – 2000 MBA, program FMUK a University of Pittsburgh
2000 – 2002 Graduate School of Political Managment, George Washington University, USA
International Business Diplomacy, Georgetown University, USA
zamestnanie: 1997 – 2000 managing partner a spolumajiteľ Omnipublic s.r.o.
2001 APCO Worldwide, Washington D.C., USA
Ketchum Public Relations, Washington D.C, USA
2002 – 2008 člen top manažmentu a riaditeľ divízie vonkajších vzťahov, T-Mobile Slovensko
2008 -2010 konzultant pre komunikáciu a public affairs vo vlastnej firme Droba & Partners s.r.o.
a spolumajiteľ slovenskej značky Double Cross Vodka
2010 poslanec NR SR
podpredseda Zahraničného výboru NR SR
člen stálej delegácie NR SR v NATO (vedúci slovenskej delegácie od 2010 do 2012)
predseda parlamentnej skupiny priateľstva s BENELUXom
jazyky: anglický, ruský, holandský, nemecký a hovorovo španielsky

Martin Barto
Martin Barto

vzdelanie: 1977 – 1982 ChTF STU v Bratislave, Ing.
1983 – 1989 ChTF STU v Bratislave, CSc.
zamestnanie: 1983 – 1993 Výskumný pracovník, STU v Bratislave
1993 – 1995 Zástupca riaditeľa analytického odboru, SIS
1995 – 1999 Makroekonomický analytik a neskôr vedúci ekonomického výskumu, ING Barings
1999 – 2001 Generálny riaditeľ Divízie stratégie, Slovenská sporiteľňa
2001 – 2004 Riaditeľ Úseku analýzy trhov a ombudsman, člen senior manažmentu, Slovenská sporiteľňa
2004 – 2005 Člen Bankovej rady NBS
2005 – 2010 Viceguvernér NBS
2010 - Člen predstavenstva a riaditeľ Sekcie ekonomiky, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
jazyky: anglický, ruský, španielsky