Občiansko-demokratická frakcia

Predseda: Robert Žitňanský

Kontakt: obcianska_platforma@gmail.com

Občiansko-demokratická frakcia združuje členov a sympatizantov hnutia Nová väčšina – Dohoda, ktorí chcú v súlade so stanovami, víziou, misiou a základnými programovými tézami hnutia navrhovať a presadzovať opatrenia a aktivity, vychádzajúce z nasledujúcich hodnotových a politických východísk:

1. Budeme chrániť a rozširovať občianske slobody každého občana.

2. Podporujeme silnú občiansku spoločnosť a budeme rozširovať priestor pre dobrovoľnú aktivitu a všetky formy aktívnej účasti občanov na spravovaní vecí verejných.

3. Chceme obnoviť vládu zákona (právny štát) a dôveru v demokratické  inštitúcie krajiny.

4. Presadzujeme princíp osobnej zodpovednosti každého človeka za jeho osud namiesto silného opatrovateľského štátu.

5. Budeme chrániť a rozširovať ekonomickú slobodu a princípy konkurenčnej trhovej ekonomiky, založenej na slobode a etike.

6. Budeme presadzovať efektívnu a účinnú pomoc potrebným a slabším, a zároveň budeme zväčšovať priestor pre dobrovoľnú solidaritu na úkor štátom vynucovaného masívneho prerozdeľovania.

7. Cítime sa byť pokračovateľmi občianskej pravice v slovenskej politickej tradícii a presadzujeme ideály, z ktorých sa zrodili najsvetlejšie okamihy demokratickej histórie Slovenska (vznik ČSR, SNP, Nežná revolúcia).

8. Podporujeme silné euro-atlantické spojenectvo a aktívnu úlohu Slovenska pri ochrane hodnôt západnej civilizácie.

9. Podporujeme reálnu odluku cirkví od štátu.

10. Sme predvedčení, že všetka moc v štáte pochádza od občanov, a preto budeme presadzovať decentralizáciu štátu na princípe „čo vedia rozhodnúť občania, nie je dôvod posúvať na rozhodnutie vláde“.

11. Sme eurorealisti, ktorí podporujú príslušnosť Slovenska k Európskej únii, ale zároveň presadzujú slovenské záujmy v rámci EÚ.