Základné údaje

NOVA
politické hnutie registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom: OVVS 3-2012/026618

sídlo: Bratislava, Radvanská 46, PSČ: 811 01
IČO: 42265606
DIČ: 2023660540
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.; číslo účtu: 2922884905/1100