Otvorená samospráva

Každý kandidát NOVA do volenej funkcie v samospráve (obec, mesto, VÚC) bude presadzovať program Otvorená samospráva, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie verejnej kontroly fungovania samosprávy zo strany občanov.

Budeme presadzovať:

- aby boli všetky informácie o činnosti, rozhodnutiach a hospodárení samosprávy zverejňované proaktívne a okamžite, a to v podobe, ktorá bude zrozumiteľná všetkým občanom,

- aby sa zverejňovali aj analytické dáta v štruktúre, ktorá umožní aj hĺbkovú analýzu činnosti a hospodárenia samosprávy,

- aby sa samosprávy riadili princípmi otvoreného vládnutia a zverejňovali aj svoje plány, zámery a vízie, ktoré plánujú uskutočniť.

 

Veríme ľuďom a sme presvedčení, že aj v samospráve treba vládnuť s kartami na stole.

Celý dokument nájdete tu: